Privacy Policy

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen we nemen om uw privacy te beschermen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een veilige en verantwoorde manier te verwerken.

  1. Verzamelde gegevens Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, enzovoort, wanneer u contact met ons opneemt, zich registreert voor onze diensten of ons op andere wijze voorziet van persoonlijke informatie.

  1. Doel van gegevensverzameling Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals het leveren van de door u gevraagde diensten, het verstrekken van informatie waar u om heeft gevraagd, het verwerken van uw bestellingen, en het beantwoorden van uw vragen. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

  1. Geen gebruik van cookies van derden Wij maken geen gebruik van cookies van derde partijen op onze website. Onze website kan wel gebruikmaken van first-party cookies om de prestaties van de website te verbeteren en om uw gebruikservaring te optimaliseren. Deze cookies worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie en slaan geen informatie op die u identificeert.

  1. Gegevensbeveiliging Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Wij hanteren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

  1. Delen van gegevens Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

  1. Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, bezwaar te maken tegen de verwerking en uw toestemming in te trekken, voor zover van toepassing. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen heeft over ons privacybeleid.

  1. Contact Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Neem Contact

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze gegevensverwerking of wet- en regelgeving weer te geven. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.